Zerbitzu honek transbordo batekin egiten da: Iruña-Bilbo Burundesa enpresarekin eta Bilbo-Santander Alsa enpresarekin